Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

E-Sport SM Logo BinaryBeast Tournaments Logo

StarCraft 2StarCraft II - Esport SM December (LAN)

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 3

222465 Sweden NevaKeeNevaKee.426NevaKee 2

216065 Sweden VGkusu.130VGkusu.130VGkusu.130 0

213059 Sweden ESC.viProcoLviPro.319ESC.viPro 2

216101 Sweden Dam00dolphinNwhale.489Dam00 0

215795 BX3FadeFade.271BX3Fade 2

217973 Sweden VPberndTVPberndT.357VPberndT 0

213119 Sweden AoN.OminouSOminouS.2451AoN.OminouS 1

216113 Sweden OinkOinkBBII.461Oink 2

Semi-finals
Best of 3

222465 Sweden NevaKeeNevaKee.426NevaKee 0

213059 Sweden ESC.viProcoLviPro.319ESC.viPro 2

215795 BX3FadeFade.271BX3Fade 2

216113 Sweden OinkOinkBBII.461Oink 0

Final
Best of 5

213059 Sweden ESC.viProcoLviPro.319ESC.viPro 0

Match 7

215795 BX3FadeFade.271BX3Fade 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 3

222465 Sweden NevaKeeNevaKee.426NevaKee 0

Match 8

216113 Sweden OinkOinkBBII.461Oink 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -